Centrum voor Fysiotherapie Smit

Patienten Info

HUISREGLEMENT

Algemene regels

1. Bij nog herstellen van ziekte (bijv. Covid-19) is behandeling slechts mogelijk na telefonisch overleg met de behandelend fysiotherapeut.

2. Afspraken die uiterlijk 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden niet in rekening gebracht.

3. Het is aan te bevelen om uw verzekeringspolis betreffende vergoedingen fysiotherapie voor de intake door te nemen.

4. Patiënten dienen zelf hun polisvoorwaarden na te kijken in hoeverre zij verzekerd zijn voor fysiotherapie. Door de vele verschillen in polissen is het voor ons onmogelijk geworden u hierin optimaal voor te lichten. Indien de verzekering de behandelingen niet vergoed zijn de kosten voor de patiënt. Aan het eind van het jaar kunt u de vergoedingen fysiotherapie per verzekering vinden op www.independer.nl(link is external)

5. Verandering in uw verzekering? Geef dit dan s.v.p. direct door.

6. Geregistreerde gegevens worden behandeld conform het gestelde in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De patiënt heeft het recht op inzage in zijn dossier.

7. Indien u opmerkingen, ideeën, etc, heeft ter verbetering van onze dienstverlening dan stellen wij het zeer op prijs als u dit aan ons kenbaar maakt. U kunt dit mondeling aan ons doorgeven of in de ideeënbus.

8. Heeft u klachten over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dit kenbaar te maken bij uw behandelend fysiotherapeut. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. U kunt hiervoor het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen. Een brochure met relevante telefoonnummers en adressen, vindt u op het folderbord van onze praktijk.

9. Openingstijden: dagelijks van 7.30 tot 17.00 uur. Maandag en Donderdag ook van 17.00 tot 20.00 uur.

10. De behandeling fysiotherapie wordt vergoed als u een aanvullende verzekering heeft; behandelingen voorkomend op ‘de lijst van Borst’ worden vanaf de 21e behandeling vergoed door de basisverzekering.

Klikt u hier voor een overzicht van de vergoedingen en premies voor Fysiotherapie in 2019(link is external)

Klikt u hier voor een overzicht van de zorgverzekeraars die fysiotherapie vergoeden in 2019(link is external)

11. Wacht in de wachtruimte tot uw therapeut u ophaalt.

12. Graag mobiele telefoons uitzetten in de praktijk.

Ga naar de inhoud